100 man oefent een brandscenario

We hebben in met totaal 100 werknemers van de afvalenergiecentrale ARN BV (www.arnbv.nl) een brandscenario in een gebouw geoefend. Door in kleine teams veel praktijksituaties met echte rook en vuur te oefenen zijn de deelnemers ervaringen rijker. De leerdoelen waren: het juist melden van een incident, het afwegen van je eigen veiligheid in een noodsituatie, het bestrijden van een beginnende brand en het verplaatsen van slachtoffers. De deelnemers waren zeer positief over onze aanpak. Daarmee konden wij ook weer tevreden huiswaarts keren.