Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Borger-Odoorn

In opdracht van de gemeente Borger-Odoorn heeft Bsafe in samenwerking met het Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe een beleidsvisie externe veiligheid opgesteld. In nauwe samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn is tijdens een workshop gebrainstormd over op welke manier invulling te geven aan de beleidsvrijheid externe veiligheid en de betekenis voor de ambtelijke organisatie. De gemeente Borger-Odoorn…

Lees meer