Actualiseren ISOR-database

In opdracht van de Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft Bsafe voor 11 gemeenten de ISOR-database geactualiseerd. In het Informatiesysteem Overige Ramptypen zijn de kwetsbare ontvangers van een veiligheidsrisico geregistreerd. Het bevoegd gezag (vooral gemeenten) zijn wettelijk verplicht om deze gegevens te registreren. De inhoud van de ISOR-database wordt gepresenteerd op de risicokaart (www.risicokaart.nl). In nauwe samenwerking…

Lees meer