Training routering vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

We hebben op verzoek van de provincie Overijssel een training verzorgd over de wijze waarop het stelsel van ‘routering’ van gevaarlijke stoffen werkt. Met een groep van 30 professionals van gemeenten, veiligheidsregio’s en provincie zijn we even flink de wetgeving ingedoken. De gemeenten in de provincie Overijssel hebben allemaal (rond 2005) een routeringsbesluit genomen, waarmee een provinciedekkend routenetwerk voor gevaarlijke stoffen is gerealiseerd. Door de wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen hebben alle partijen de behoefte om de besluiten van toen te herijken.