45 studenten chemische technologie redden elkaar uit de brand

Op de laatste dag van het studiejaar hebben we samen met 45 studenten Chemische Technologie van Saxion nagedacht over de vraag: Red jij je collega CT-er uit de brand? Hoe gedragen wij ons als mensen eigenlijk als de nood aan de man is? Zo’n 70% van de mensen zal in een noodsituaties vrij instinctief gaan…

Lees meer

Training routering vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

We hebben op verzoek van de provincie Overijssel een training verzorgd over de wijze waarop het stelsel van ‘routering’ van gevaarlijke stoffen werkt. Met een groep van 30 professionals van gemeenten, veiligheidsregio’s en provincie zijn we even flink de wetgeving ingedoken. De gemeenten in de provincie Overijssel hebben allemaal (rond 2005) een routeringsbesluit genomen, waarmee…

Lees meer

Ontwerp Veilige Omgeving

We zijn de trotse nieuwe opdrachtnemer voor het programma en netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving streeft er naar om met innovatieve maatregelen het realiseren van droomprojecten rondom risico’s mogelijk te maken. Wij nemen met een team van mensen de uitvoering van het programma op ons. Joost van der Gun, Francine Witten,…

Lees meer

100 man oefent een brandscenario

We hebben in met totaal 100 werknemers van de afvalenergiecentrale ARN BV (www.arnbv.nl) een brandscenario in een gebouw geoefend. Door in kleine teams veel praktijksituaties met echte rook en vuur te oefenen zijn de deelnemers ervaringen rijker. De leerdoelen waren: het juist melden van een incident, het afwegen van je eigen veiligheid in een noodsituatie,…

Lees meer

RI&E Technische groothandel

We hebben voor het glasbedrijf Van Rijn Products te Rijssen een Risicoinventarisatie & Evaluatie (RI&E) mogen uitvoeren. Een RI&E is een verplichting volgens de arbeidsomstandigheden en geeft de werkgever inzicht in de arbeidsrisico’s waaraan de medewerkers worden blootgesteld. We hebben voor het uitvoeren van de RI&E gebruik gemaakt van een branche RI&E, een arbocatalogus en…

Lees meer

Scan brandveiligheid Lansinkveste

We hebben een brandveiligheidsscan uitgevoerd voor het bedrijfsverzamelgebouw Lansinkveste te Hengelo. Het industriële pand wordt nu gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw waarin vele huurders gevestigd zijn. Tijdens de brandveiligheidsscan heeft een beoordeling van het brandveiligheidsconcept (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) plaatsgevonden. In de rapportage zijn de bevindingen van het huidige brandveiligheidsniveau van het object beschreven. De bevindingen zijn…

Lees meer

Actualiseren ISOR-database

In opdracht van de Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft Bsafe voor 11 gemeenten de ISOR-database geactualiseerd. In het Informatiesysteem Overige Ramptypen zijn de kwetsbare ontvangers van een veiligheidsrisico geregistreerd. Het bevoegd gezag (vooral gemeenten) zijn wettelijk verplicht om deze gegevens te registreren. De inhoud van de ISOR-database wordt gepresenteerd op de risicokaart (www.risicokaart.nl). In nauwe samenwerking…

Lees meer

Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Borger-Odoorn

In opdracht van de gemeente Borger-Odoorn heeft Bsafe in samenwerking met het Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe een beleidsvisie externe veiligheid opgesteld. In nauwe samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn is tijdens een workshop gebrainstormd over op welke manier invulling te geven aan de beleidsvrijheid externe veiligheid en de betekenis voor de ambtelijke organisatie. De gemeente Borger-Odoorn…

Lees meer