RI&E Technische groothandel

We hebben voor het glasbedrijf Van Rijn Products te Rijssen een Risicoinventarisatie & Evaluatie (RI&E) mogen uitvoeren. Een RI&E is een verplichting volgens de arbeidsomstandigheden en geeft de werkgever inzicht in de arbeidsrisico’s waaraan de medewerkers worden blootgesteld. We hebben voor het uitvoeren van de RI&E gebruik gemaakt van een branche RI&E, een arbocatalogus en een risicowegingsinstrument op basis van de methode van Kinney & Wirruth. We hebben de RI&E besproken met de directie en een voorstel gedaan voor een plan van aanpak van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Gelukkig heeft Van Rijn Products het meerendeel van de arbeidsrisico’s goed in beeld en zijn afdoende maatregelen genomen.