Scan brandveiligheid Lansinkveste

We hebben een brandveiligheidsscan uitgevoerd voor het bedrijfsverzamelgebouw Lansinkveste te Hengelo. Het industriële pand wordt nu gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw waarin vele huurders gevestigd zijn. Tijdens de brandveiligheidsscan heeft een beoordeling van het brandveiligheidsconcept (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) plaatsgevonden. In de rapportage zijn de bevindingen van het huidige brandveiligheidsniveau van het object beschreven. De bevindingen zijn beoordeeld langs de eisen voor ‘bestaande bouw’ uit het Bouwbesluit 2012. De rapportage biedt een oplossing (op hoofdlijnen) voor de aangetroffen tekortkomingen in het brandveiligheidsconcept.